Liczba odwiedzin strony: 47117 Osób na stronie: 11
 

Rudy Wiesława i Bogdan. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 181 poz. 1294 - Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z dnia 1 października 2007 r.) Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa zasady i tryb powierzania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego, zwanym dalej "funkcjonariuszami", mienia znajdującego się, zgodnie z przepisami regulującymi ewidencję rzeczowych składników majątkowych, w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi". §   2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej dysponującej mieniem, o którym mowa w § 1. §   3.  1. Funkcjonariuszowi mogą być powierzone, z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, środki pieniężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt techniczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań służbowych. 2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje, z zastrzeżeniem § 4, za pokwitowaniem, w sposób ustalony w przepisach regulujących zasady gospodarowania mieniem określonego rodzaju. 3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, należy wyszczególnić rodzaj i ilość powierzonego mienia, a w razie potrzeby określić jego wartość i cechy indywidualne. Pokwitowanie musi być podpisane przez funkcjonariusza, któremu mienie zostało powierzone, oraz opatrzone datą powierzenia mienia....
Monitor Polski 2005 Nr 11 poz. 216 - Nadanie stopnia generała broni
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2005 r. o nadaniu stopnia generała broni (M.P. z dnia 25 lutego 2005 r.) nr 111-5-05 Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zostaje mianowany na stopień Generała Broni gen. dyw. Andrzej EKIERT s. Ferdynanda r. 1946.
KRS 0000334172 - AS TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AS TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 53 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
879-260-27-75 340620305 0000334172
KRS 0000334171 - "REKLAMA ŚLĄSKA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"REKLAMA ŚLĄSKA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZEWSKA 75/77 50-121 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-175-46-22 21045101 0000334171
KRS 0000334170 - OLBIA 2 AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OLBIA 2 AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2009-07-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MIKOŁAJA KOPERNIKA 3-5 70-241 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
302-000-06-60 320700899 0000334170
KRS 0000334169 - "FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA" FUNDACJA 2009-07-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KLONOWA 10 A 05-806 KOMORÓW MICHAŁOWICE PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334169
KRS 0000334168 - DIPSERVICE W WARSZAWIE S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DIPSERVICE W WARSZAWIE S.A. S.A. 2009-07-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚWIĘTOKRZYSKA 36 00-116 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-000-55-67 141958662 0000334168
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Toruń HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Rudy Wiesława i Bogdan. Kancelaria adwokacka
radca prawny kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskieagencja / skład celny kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama