Liczba odwiedzin strony: 47411 Osób na stronie: 6
 

Rudy Wiesława i Bogdan. Kancelaria adwokacka

 
 
Rudy Wiesława i Bogdan. Kancelaria adwokacka
 
Rynek Staromiejski 24
87-100 Toruń
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 181 poz. 1294 - Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z dnia 1 października 2007 r.) Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby...
Monitor Polski 2005 Nr 11 poz. 216 - Nadanie stopnia generała broni
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2005 r. o nadaniu stopnia generała broni (M.P. z dnia 25 lutego 2005 r.) nr 111-5-05 Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zostaje mianowany na stopień Generała Broni...